About

Atatürk Hastanesi Üroloji Kliniğinde 2003 tarihinde klinik Şefi olarak göreve başladım. Daha önce Devlet Demiryolları Hastanesinde önce uzman , sonra da Doçent olarak yaptığım çalışmaları bu hastanede daha da genişleterek geliştirdim. Kliniğimizde Androloji , Kadın Ürolojisi, Rekonstruktif Üroloji, Endoürolojive Üroonkolji alanında üst düzey operasyonlar gerçekleştirilmektedir. Penil revaskularizasyon cerrahisi ile ilgili dünyadaki en geniş vaka serisine sahip bir kliniktir ve yine Peyronie’s hastalığı ile ilgili geniş hasta serileri ve yeni cerrahi teknik geliştirmeleri yapılmıştır ve referans merkezi olarak çalışmaktadır. Referans merkezi olarak çalıştğımız diğer alanlar kadın ürolojisi ve nöroürolojidir.Kliniğimiz 2003-2013 tarihleri arasında 8 adet uzman yetiştirmiştir.Yine aynı dönem içerisinde 2 uzman arkadaşımız Doçentlik ünvanı almıştır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile hastanemiz arasında yapılan afiliasyon antlaşması çerçevesinde tarafıma Profesör kadrosu açılmış ve 06-02-2013 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesine atamam yapılmıştır.