Urinary Incontinence in Women

En sık karşılaşılan ve sosyal yaşantıyı da etkileyebilerek önemli yaşam kalitesi azalmasına yol açan sağlık problemlerindendir. Temel neden, idrar yolunu destekeyen dokularda gevşemeye bağlı olarak geçekleşen sarkmayla işeme dinamiklerinin bozulmasıdır. Birçok nedeni vardır fakat en çok zorlu doğumlar ve rahmin cerrahi olarak alınması anlamına gelen histerektomi ameliyatları sonrasında görülür. Genelde karın içi basıncını yükselten ağır kaldırma, öksürme ve gülme gibi eylemler sırasında istemsiz kaçağı tanımlayan stress inkontinas şeklindedir.

Bu durum dışında sıkışma tarzında idrar kaçağı tuvalete yetişememe şeklinde kendini gösterebilir. Bu iki durum beraber olarak aynı hastada görülebilir.

Tanıda hastanın verdiği hikaye en önemli ayırıcı tanı yöntemidir. Ayrıca sistoskopi( Mesanenin endoskopik yöntemle gözlenmesi) esnasında hastayı öksürterek idrar yolu açısını değelendiren stress test ve gerekirse idrar tobasının işeme dinamiklerini değerlendiren ve idrar torbasına bir kateter takımını takiben sıvı verilerek yapılan ürodinami testleri de önemlidir.

Tedavide kullanılan ilaçlar ve alternatif yöntemler yetersiz olursa cerrahi tedaviler gündeme gelir. Karından ve vagenden yaklaşımla yapılan birçok teknik olmasına rağmen son zamanlarda askı ameliyatı anlamına gelen sling operasyonları popüler olmuştur.

1992 tarihinden itibaren 200’den fazla inkontinans hastası tarafımızdan opere edilmiştir. 2000’li yıllardan beri tarafımızdan tanımlanan ve çok prestijli bir uluslararası dergide yayınladığımız çift katlı (Double forced) sling tekniği hastalarımızda uygulanmaktadır. Ameliyatlar sırasında kullanılan askı materyalinin hangisinin en iyi olduğu sorusuna yaptığımız bir hayvan deneyi çalışmasıyla netlik kazandırılmıştır. Bu çalışmada  en iyi sling materyali olarak belirlenen ultrapro meşin yaptığımız ileriye yönelik (Randomize prospektif) çalışmada da en iyi materyal olarak bulunduğunu belirtmek gerekecektir. Hayvan deneyi ve daha sonrasında yaptığımız klinik çalışmalar yine prestijli uluslararası dergilerde yayınlanmıştır.

Stres inkontinansın özellikle ileri yaşlı kadınlarda anesteziye gerek duyulmadan endoskopik olarak noninvaziv olarak tanımlayabileceğimiz ve idrar yolunun içine direnci artıran maddenin enjeksiyonunu tanımlayan suburetral enjeksiyon yöntemi de özellikle iyi seçilmiş hastalarda başarıyla uygulanabilen bir yöntemdir.