Professional Activities

Bilimsel Aktiviteleri:

Yurt dışı yayın: 62 adet
A. SCI ve SCI Expanded yayınlar: 53 adet
B. Uluslararası Hakemli Dergiler: 9 adet
Yurt içi yayın: 49 adet,Yurt dışı tebliğ: 22 adet, Yurt içi tebliğ: 66 adet
Katıldığı Kongreler: Yurt Dışı: 13 adet, Yurt içi:56 adet
Yurt Dışı Referans Gösterildiği Yayınlar (SCI ve SCI Expanded kapsamında):107 adet
Yurt İçi Referans Gösterildiği Yayınlar: 8 adet
Konuşmacı Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar veya Oturum Başkanlıkları: 41 adet