Deneyimler

Bulunduğu Görevler:

 • Üroloji Asistanlığı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1987-1992
 • Askerlik Görevi: Ankara Jandarma Dispanseri, 1992
 • TCDD Ankara Hastanesi Üroloji Kliniği, 1992-2003
 • Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Klinik Şefliği, 2003- Ocak 2012
 • Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu
  Ocak 2012-2013
 • Üroloji Profesörü Şubat 2013-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim
  Dalı

Yurt Dışı Deneyimi:

 • 1996 yılında gözlemci olarak Londra Üniversitesi Üroloji Enstitüsün’ de bulundu.
 • 2009 yılında Cenevre Üniversitesi Tıp Fakültesin’de Robotik Üroloji Sertifikası Eğitimi aldı