Dünyada İlk Kez Uygulanan Proteze Alternatif Yöntem

131MakaleCinsel işlev bozukluğu belirlenmiş Peyronie’ hastalarında cerrahi düzeltme sırasında Penil protez yerleştirimesi standart yöntemdir. Fakat penis protezi her hasta için kabul edilebilir bir yöntem değildir. Çünkü hastalar fizyolojik olmayan ve kendi erektil kapasitelerini kullanım dışı bırakan protez yerleştirme ameliyatını kabul etmeyebilmektedir. Bu tür hastalarda (protezi kabul etmeyen) uygun kriterler mevcutsa, penil düzeltmeyle beraber daha sonraki bölümde ayrıntılı anlatılacak penisin yeniden taze kanla beslenmesi anlamına gelen penil revaskularizasyon ameliyatları tarafımızdan dünya da ilk kez  eş zamanlı olarak tek seansta iki ameliyat olarak aynı hastada proteze alternatif olarak uygulanmış ve başlangıç sonuçları pestijli bir yurtdışı dergide yayınlanmıştır. Bu sonuçlar ayrıca çağrılı konuşmacı olarak katıldığım bir uluslararası kongrede tarafımdan sunulmuştur. Başlangıç sonuçlarının başarılı olması nedeniyle bu yöntem şu ana kadar 50’den fazla hastada kombine yöntem olarak gerçekleştirilmiştir.

Tarafımdan, 1992 tarihinden itibaren  penis şekil bozukluğu olan 400’ den fazla çocuk ve  Peyronie’s hastası %90’dan yüksek başarı oranlarıyla opere edilmiştir. Bu hastalarla ilgili sonuçlar prestijli dergilerde yayınlanmış ve kongrelerde sunulmuştur.