Öz Geçmiş

Adı Soyadı: Önder Kayıgil

Doğum yeri ve yılı: Ankara , 1964.

Halen çalıştığı kuruluş: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Tıp Eğitimi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1981-1987

Akademik Ünvanları: Üroloji Uzmanı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1992

Üroloji Doçenti, 1998, Üroloji Profesörü Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013

Bulunduğu Görevler: Üroloji Asistanlığı, GÜTF, 1987-1992

Askerlik Görevi:Ankara Jandarma Dispanseri, 1992

TCDD Ankara Hastanesi Üroloji Kliniği, 1992-2003

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Klinik Şefliği, 2003- Ocak 2012

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Ocak 2012-2013

Üroloji Profesörü Şubat 2013-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Yabancı Dil: İngilizce

Yurt Dışı Deneyimi: 1996 yılında gözlemci olarak Londra Üniversitesi Üroloji Enstitüsün’ de bulundu .2009 yılında Cenevre Üniversitesi Tıp Fakültesin’de Robotik Üroloji Sertifikası Eğitimi aldı

Bilimsel Aktiviteleri: Yurt dışı yayın: 62 adet

A. SCI ve SCI Expanded yayınlar: 53 adet

B. Uluslararası Hakemli Dergiler: 9 adet

Yurt içi yayın: 49 adet, Yurt dışı tebliğ: 22 adet

Yurt içi tebliğ: 66 adet

Katıldığı Kongreler: Yurt Dışı: 13 adet, Yurt içi:56 adet

Yurt Dışı Referans Gösterildiği Yayınlar (SCI ve SCI Expanded kapsamında):107 adet

Yurt İçi Referans Gösterildiği Yayınlar: 8 adet

Konuşmacı Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar veya Oturum Başkanlıkları: 41 adet

Üyesi Olduğu Kuruluşlar: Türk Üroloji Derneği, Türk Tabipler Birliği, Türk Endoüroloji Derneği, Türk Androloji Derneği, European Society of Sexual Medicine (ESSM), Türk Kontinans Derneği (Kurucu Üye), Üroonkoloji Derneği, Ankara Ürologlar Derneği, Ürolojik Cerrahi Derneği Üyeliği.

Atatürk Hastanesi Üroloji Kliniğinde 2003 tarihinde klinik Şefi olarak göreve başladım. Daha önce Devlet Demiryolları Hastanesinde önce uzman , sonra da Doçent olarak yaptığım çalışmaları bu hastanede daha da genişleterek geliştirdim. Kliniğimizde Androloji , Kadın Ürolojisi, Rekonstruktif Üroloji, Endoürolojive Üroonkolji alanında üst düzey operasyonlar gerçekleştirilmektedir. Penil revaskularizasyon cerrahisi ile ilgili dünyadaki en geniş vaka serisine sahip bir kliniktir ve yine Peyronie’s hastalığı ile ilgili geniş hasta serileri ve yeni cerrahi teknik geliştirmeleri yapılmıştır ve referans merkezi olarak çalışmaktadır. Referans merkezi olarak çalıştğımız diğer alanlar kadın ürolojisi ve nöroürolojidir.Kliniğimiz 2003-2016 tarihleri arasında 9 adet uzman yetiştirmiştir.Yine aynı dönem içerisinde 2 uzman arkadaşımız Doçentlik ünvanı almıştır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile hastanemiz arasında yapılan afiliasyon antlaşması çerçevesinde tarafıma Profesör kadrosu açılmış ve 06-02-2013 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesine atamam yapılmıştır.