Üyelik ve Yöneticilik

BİLİMSEL DERNEKLERDE YÖNETİCİLİK 

  • Türk Üroloji Derneği
  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Endoüroloji Derneği
  • Türk Androloji Derneği
  • European Society of Sexual Medicine (ESSM)
  • Türk Kontinans Derneği (Kurucu Üye)
  • Üroonkoloji Derneği
  • Ankara Ürologlar Derneği
  • Ürolojik Cerrahi Derneği Üyeliği.